AIM consult

AIMconsult richt zich op het inventariseren en begeleiden van veranderingstrajecten. Zowel van individuen als van organisaties.

Samen met de klant achterhalen waar de behoeften liggen, realistische doelen stellen en deze realiseren. Beleid, cultuur en visie spelen hierbij een belangrijke rol.

Het zijn de mensen die deze factoren bepalen. De aanpak is dan ook gericht op de mens, techniek is slechts een hulpmiddel.

Blog