90/180/360º feedback

Dit is een instrument om, op basis van steeds opnieuw dezelfde uitgangspunten (vragenlijsten), zicht te geven op de sterke kanten en ontwikkelpunten van medewerkers. Doel van dit instrument is om een zo breed mogelijk beeld van het huidig gedrag in de werksituatie te verkrijgen.

Het kan op verschillende manieren worden ingezet:

–          Als basis voor functioneringsgesprekken
–          Als basis voor potentieelontwikkeling & het volgen ervan
–          Als basis voor coachingsgesprekken

Uitgangspunt is de coachee te kunnen beoordelen op duidelijk omschreven en makkelijk observeerbaar gedrag. Bij de 0°-feedback is de coachee de enige die de vragen beantwoordt. Dat creëert de kans om de eigen perceptie van vaardigheden, capaciteiten en stijl te vergelijken met de perceptie van (verschillende) anderen.

In de 90°-feedback beantwoorden de coachee en 1 ander persoon, meestal de leidinggevende, de vragen. Bij de 360°-feedback beantwoorden een aantal personen rondom de coachee, die goed zicht hebben op het dagelijks functioneren, de vragen. Hiermee wordt de kans op onjuiste beoordeling verkleind en invloeden van bias verminderd

Met behulp van 2 instrumenten worden zowel de functie (Job Profiler) als het bijbehorende competentie profiel (Competence Profiler)vastgelegd.

De Jobprofiler omvat een functieomschrijving, functieschaal, plaats in de organisatie, gewenst kennisniveau, ambities & (bedrijfs)doelen, resultaatgebieden en, indien gewenst, een kritische context.

In de Competence Profiler kan worden gekozen uit 25 competenties of resultaatgebieden. Per competentie kan worden gekozen uit maximaal 10 gedragsindicatoren; waarbij wordt aanbevolen er maximaal 5 per competentie te kiezen. De gedragsindicatoren zijn onderverdeeld in de categorieën algemeen, operationeel, tactisch en strategisch. Indien gewenst kunnen een aantal specifieke, door de organisatie zelf geselecteerde, gedragsindicatoren worden toegevoegd.