BCoach

 

 

 

 

 

 
Om het beroep van coach daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, is een goede opleiding onontbeerlijk. Voor BCoach houdt haar betrokkenheid daarmee echter niet op. Voor ons zijn de stappen van de coach in spé na de opleiding net zo belangrijk als de opleiding zelf. Hierom zetten wij in op het aanbieden van praktische modules, ter verbreding van het vakgebied.

Wij vinden het tevens belangrijk om aanvullende diensten aan te bieden die bijdragen aan het ‘praktisch’ in de markt zetten van de coach:
 
georganiseerde intervisie
supervisie
administratie &bedrijfsvoering
internet & social media

Wij zien onszelf graag als een netwerk van ‘BCoaches’, mensen die vanuit hun ervaring en expertise nieuwe coaches kunnen en willen ondersteunen. Dit door middel van training, advies en workshops. Deze diensten zullen worden gefaciliteerd en ondersteund door BCoach.

Van Bewogen mens naar Beroepscoach: De kracht van een praktische vertaling van zelfinzicht en persoonlijke ontwikkeling, naar een professionele en geïnspireerde beroepsuitoefening. Met elkaar én voor elkaar. Dat is BCoach.