Belinda Rozenhart

Belinda Rozenhart

Al van jongs af aan heb ik een enorme belangstelling voor wat mensen drijft; waarom ze iets wel of juist niet doen. Waarom sommige mensen leiders zijn en andere volgers, sommige generalisten en andere specialisten. Waarom de ene mens alles benadert vanuit zijn ratio, terwijl de andere mens juist zijn gevoel als uitgangspunt neemt.

Al tijdens mijn opleiding tot Apotheker vroeg ik mij regelmatig af waarom we enkel bezig waren met het bestrijden van symptomen in plaats van het oplossen van de oorzaak ervan. Mijn fascinatie voor de interactie tussen mensen, processen & techniek enerzijds en de wens om met collega’s te kunnen samenwerken anderzijds, waren voor mij de belangrijkste redenen om te kiezen voor een baan in de producerende farmaceutische industrie.

Vanaf dat moment werd mijn belangstelling voor de drijfveren van mensen alleen maar groter! Iedereen wilde het beste voor zichzelf. Tot zo ver niets aan de hand. Maar zodra ze daarvoor over de schutting heen moesten kijken in plaats van er iets overheen te gooien, leek het wel alsof ze veranderden in onlogisch denkende wezens. In plaats van samen te werken gingen ze tegenwerken, in plaats van helpen gingen ze saboteren! Hoe kon dat?

Naarmate ik meer werkervaring kreeg, vergaarde ik ook meer inzicht in de zichtbare en onzichtbare drijfveren van mensen. Mijn hobby begon zich te ontwikkelen tot een fascinatie. Niet alleen voor de drijfveren, maar ook voor de blokkades, die maken dat mensen het een willen en toch het ander doen.

Omdat ik mijn eigen Talenten nog niet voldoende kende, maar uit ervaring wist dat ik in loondienst elke 3 jaar van baan veranderde, besloot ik na 10 jaar mijn eigen bedrijf op te richten en het door mij tot dan toe geleerde in de markt te zetten.

Langzaamaan werd ik mij mijn eigen potentie gewaar. Mijn drijvende kracht is het verbinden van mensen & het onbegrijpelijke in kaart te brengen, te structureren, de knelpunten te analyseren en het geheel te herstructureren tot een logisch & werkzaam geheel.
Voor mezelf. Of voor anderen.

En daarmee was mijn eigen kracht mij eindelijk duidelijk geworden.
En daarmee mijn missie.

Belinda Rozenhart
April 2012