Capaciteiten & Energie Scan

Op basis van 52 kaartjes, die elk een specifieke activiteit omschrijven, maakt de coachee in ongeveer 20 minuten een inventarisatie van activiteiten op basis van zowel affiniteit & passie
(heel leuk) als ervaring & capaciteit (heel goed).

De inventarisatie vindt plaats in 9 categorieën: van “heel leuk & heel goed” tot “niet leuk & niet goed” (en alles daar tussenin).

Het resultaat vormt het uitgangspunt voor verschillende toepassingen:

  1. (in)zicht krijgen op de balans tussen activiteiten waar men energie van krijgt
    versus die waar men energie op verliest
  2. (in)zicht krijgen op de (energie)balans van de activiteiten in de huidige werksituatie
  3. (in)zicht krijgen op de goed ontwikkelbare activiteiten (pijl omhoog)
  4. (in)zicht krijgen op de activiteiten die het liefst worden vermeden c.q. nagenoeg niet ontwikkelbaar zijn (roodoranje kader)
  5. (in)zicht krijgen op een betere verdeling van dagelijkse activiteiten teneinde een betere energiebalans te realiseren

Wanneer deze tool in teamverband kan worden ingezet, geeft het resultaat een eenvoudig overzicht voor een (her)indeling van de verschillende teamactiviteiten op basis van persoonlijke toegevoegde waarde.

Het betekent dus niet dat mensen bepaalde activiteiten helemaal niet meer behoeven uit te voeren. Het betekent wel dat een herverdeling van activiteiten wellicht tot een optimaler resultaat leidt.

Het geeft inzicht in activiteiten die het beste door een bepaald persoon kunnen worden uitgevoerd, activiteiten die gezamenlijk kunnen worden opgepakt, activiteiten waarin de ene persoon de “teacher” van de ander kan zijn en activiteiten die in dit team beter niet kunnen worden ontplooid.