Capaciteiten & Energie

“Via bewustwording naar toepassing”

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen ervaart in het uitvoeren van bepaalde activiteiten een telkens terugkerende situatie: de ene activiteit voer je als vanzelf en met veel plezier uit, de andere activiteit kost enorm veel moeite en levert keer op keer stress en frustratie op. Welke argumenten jij zelf (of iemand anders) ook aanvoert.

Aan dit fenomeen liggen een heleboel verschillende aspecten ten grondslag.
De aspecten affiniteit & passie (heel leuk) als ervaring & capaciteit (heel goed) heb ik samengevat in een set van 52 kaarten die elk een specifieke activiteit vertegenwoordigen en die op een soort speelbord in 9 categorieën kunnen worden onderverdeeld.

De uitkomst kan op verschillende manieren worden ingezet (zie “Capaciteiten & Energie Scan”). De volgende toepassingen zullen in de workshop zeker aan bod komen:

  1. (in)zicht krijgen op de balans tussen activiteiten waar men energie van krijgt
    versus die waar men energie op verliest
  2. (in)zicht krijgen op de (energie)balans van de activiteiten in de huidige werksituatie
  3. (in)zicht krijgen op een betere verdeling van dagelijkse activiteiten teneinde een betere energiebalans te realiseren

Wanneer de workshop als team wordt gevolgd, zal het resultaat eveneens worden uitgewerkt als instrument voor (her)indeling van verschillende teamactiviteiten, op basis van persoonlijke toegevoegde waarde.
(Dit aspect komt in de individuele workshops alleen aan de orde als daar tijd voor over is.)

In de workshop start ik met de uitgangspunten voor het gebruik van deze tool en hoe deze in zowel een individuele situatie als in een team kan worden toegepast.

Vervolgens maakt iedereen eerst zijn persoonlijke inventarisatie. Op basis van de individuele uitkomst wordt met meerdere medecursisten getoetst wat dit in de praktijk betekent.

Ter afsluiting wordt gezamenlijk gekeken naar de impact van dit fenomeen op de onderlinge verstandhoudingen en samenwerking in een team.