Capaciteiten Analyse®

Deze analyse geeft een breed beeld van het intellectuele niveau van de coachee. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen zuivere aanleg (potentiële intelligentie) en aangeleerde intelligentie. Het uitgangspunt van de Capaciteiten Analyse® is het bepalen van de cognitieve capaciteiten, teneinde een voorspelling te kunnen doen over de geschiktheid voor een bepaalde opleiding of functie.

Deze methode bevat 6 verschillende analyses in 2 categorieën, logisch redeneren & vaardigheden.

Logisch redeneren
Figuurlijk inzicht
Cijfermatig inzicht
Taal inzicht

Vaardigheden
Technisch inzicht
Controleren
Rekenvaardigheid

De Capaciteiten Analyses® zijn ontwikkeld voor zowel MBO als HBO/VWO niveau.