Competentie Ontwikkel Plan

Dit instrument is een vorm van een contract van de coachee met zichzelf; de zelfverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van (bepaalde) competenties wordt er in vastgelegd.

“Gaat de coachee doen wat hij heeft afgesproken?”, beoordeeld op basis van het uitvoeren van afgesproken acties (dus niet op competenties!).

Het Competentie Ontwikkel Plan omvat de volgende onderwerpen:

–          Wat zijn de doelstellingen, eisen en wensen van de organisatie?

–          Wat zijn de beschikbare competenties van de coachee?

–          Wat wil de coachee veranderen (in zijn leven)?

–          Wat zijn de sterke punten en ontwikkelpunten van de coachee?

–          Wat zijn de definitieve ontwikkelpunten van de coachee?

–          Hoe gaat de coachee deze ontwikkelingsactiviteiten plannen?

Het traject kan worden aangegaan zonder gebruik te maken van andere instrumenten.
Het kan ook worden ondersteund met een of meer van de volgende instrumenten:

–          Talenten Analyse

–          Capaciteiten Analyse

–          Competentie Analyse (0/90/360° Feedback)

–          Persoonlijke SWOT-analyse