Consultancy

Het woord AIM is de afkorting van Advanced Interactive Management, een manier van managen waarbij de potentie van & de interactie tussen mensen centraal staat.

AIM staat ook voor het realiseren van gestelde doelen.

In samenspraak met de klant wordt zowel de huidige als de gewenste situatie vastgesteld en de rol die de consultant daarin dient te vervullen. Een belangrijke randvoorwaarde  is wel dat de gewenste situatie realistisch haalbaar is binnen de huidige organisatie, dan wel dat de organisatie bereid is te groeien naar een situatie waarin de gewenste situatie kan worden gerealiseerd.