Consulten

De consulten vinden plaats op een plek waar de coachee zich zowel “veilig” als “onbespied” voelt.
Dat kan in een van de coachruimtes van AIMconsult of op een door de coachee, dan wel de opdrachtgever, gewenste locatie. Mits deze locatie door zowel de coachee als de coach als “veilig & onbespied” wordt ervaren.
Tijdens de consulten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pen, papier & tekenmateriaal om direct te kunnen schrijven en/of tekenen. AIMconsult voorziet op elke gewenste locatie in deze materialen.

Individuele coaching

Bij aanvang van een consult wordt altijd even stilgestaan bij de ervaringen van de coachee na de laatste sessie; wat er goed ging en wat (meer) aandacht nodig heeft. Terloops wordt dan ook getoetst of de (initiële) coachvraag nog steeds van toepassing is.

Afhankelijk van de coachvraag kan worden gekozen voor een meer zakelijke (aan tafel) of een meer persoonlijke (zitje) coach situatie.

Tijdens het consult wordt het huiswerk besproken, nieuwe inzichten verworven, knelpunten geïnventariseerd & successen gedeeld.

Ter afsluiting stemmen coach & coachee het vervolg af en wordt, indien van toepassing, nieuw huiswerk afgesproken. Een datum voor een nieuwe afspraak wordt vastgesteld.

Team coaching

Bij aanvang van een consult wordt altijd even stilgestaan bij zowel de individuele- als de groepservaringen van alle teamleden na de laatste sessie. Dit is ook altijd het moment waarop individuele deelnemers kunnen aangeven wat zij niet ervaren, niet begrijpen of wat zij missen. Een heel belangrijk moment om er voor te kunnen zorgen dat alle deelnemers mee kunnen blijven gaan op de ingeslagen weg.

Tijdens het consult wordt het huiswerk besproken, nieuwe inzichten verworven, knelpunten geïnventariseerd & successen gedeeld. De tools “do’s & don’ts” en “capaciteiten-energie scan” vormen telkens opnieuw de achtergrond van het traject.

Ter afsluiting stemmen coach & coachees het vervolg af en wordt, indien van toepassing, nieuw huiswerk afgesproken. Een datum voor een nieuwe afspraak wordt gezamenlijk vastgesteld op een datum dat iedereen kan.