Do’s & Don’ts

 

Op basis van 50 kaartjes, die elk een specifiek kenmerk omschrijven, maakt de coachee in ongeveer 15 minuten een inventarisatie van wat hem stimuleert of juist remt in activiteit(en). De kracht van deze tool schuilt in de snelheid waarmee resultaat wordt geboekt én het feit dat de coachee de uitkomst zelf vaststelt op basis van eigen ervaring.

Deze do’s & don’ts (“positieve & negatieve randvoorwaarden”of “green & red buttons” kan ook) vormen de basis van al onze interacties met andere mensen; zowel zakelijk als privé.

Het resultaat van deze inventarisatie wordt aan de coachee meegegeven in de vorm van een tweetal identieke visitekaartjes, die zowel in portemonnaie als (werk)tas gemakkelijk kunnen worden meegenomen. Op elk gewenst (of handig) moment kan de coachee dit kaartje raadplegen, teneinde een interactie met anderen snel te beoordelen en daarmee gemakkelijker te begrijpen. Waar raakt dit aan mijn grenzen of randvoorwaarden?
Het leert de coachee waarom interactie met bepaalde mensen op sommige momenten als vanzelf lijkt te gaan en op andere momenten abrupt tot stilstand komt.

Wanneer deze tool in teamverband kan worden ingezet, leren teamleden heel snel op welk vlak ze met andere teamleden moeiteloos kunnen samenwerken of juist botsen. Het helpt hen ook om te doorgronden wie in specifieke situaties (heel veel stress en acute reactie vereist) beter tot hun recht komen (hoog tempo: ik houd van situaties en omstandigheden waarin in hoog tempo werk verzet moet worden & improvisatie: ik houd van situaties en werkomstandigheden waarin met beperkte middelen en in beperkte tijd een zo goed mogelijk eindresultaat moet worden bereikt) en wie op zo’n moment beter kunnen worden ontzien (rust in werk: ik houd er van om rustig te kunnen werken; ik wil me niet gek laten maken door een hectische werkomgeving of een grote werkdruk).

Het betekent dus niet dat mensen bepaalde activiteiten helemaal niet meer hoeven te ontplooien; het betekent wel dat ze in specifieke situaties kunnen worden ondersteund door anderen die een specifiek kenmerk als “do” hebben.

Een prachtig voorbeeld hoe waardevol dit instrument kan zijn is het volgende:
Een van mijn do’s is vrolijkheid (ik houd van activiteiten en contacten met mensen waarbij veel ruimte is voor humor, vrolijkheid en speelsheid). Voor mij is vrolijkheid een belangrijk middel om spanningen of vastgelopen gesprekken te neutraliseren.
In een van mijn projecten viel dit kenmerk voor mijn directe opdrachtgever in haar categorie don’ts. Het feit dat gebruik van humor mijn opdrachtgever zou remmen in plaats van helpen, was een heel erg waardevolle en o zo belangrijke wetenswaardigheid: zowel in vergaderingen als in 1 op 1 situaties ben ik bewust op zoek gegaan naar andere manieren om oplopende spanningen te kanaliseren.