Dromen naar doen

Van wens naar werkelijkheid

Dit instrument kan worden ingezet in een traject met een duidelijk en tastbaar doel. Na het in kaart brengen van het intrinsieke potentieel van de coachee wordt een van tevoren bepaald doel concreet gemaakt.

Allereerst worden de persoonlijke (levens)visie, de persoonlijke (levens)missie en een (of meerdere) persoonlijke doelen bepaald. Tezamen met een aantal andere persoonlijke kenmerken wordt een diagram gemaakt.
Uitgangspunt is en blijft altijd te denken & dromen vanuit JA.

Uiteindelijk wordt voor elk te behalen doel een Creatiespiraal uitgewerkt; een eenvoudige, heldere en bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de coachee zijn eigen wens(en) realiseert.