Enneagram

 

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat volgens overlevering zijn oorsprong vindt in het Midden-Oosten. Uitgangspunt vormt het gegeven dat elke pasgeborene van nature een aantal basisbehoeften dient te vervullen om te kunnen overleven (liefde & vertrouwen, voedsel & bescherming). Gedrag dat er voor zorg dat deze basisbehoeften worden vervuld ontwikkelen zich tot een overlevingsstrategie.

 

Elk van de negen typen heeft zijn eigen strategie, de eigen manier waarop ze in het leven staat. De modellen geven de motivatie aan van waaruit in veel omstandigheden wordt gehandeld of gedacht. Het enneagram beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen. 

De typen verschillen in wat ze nastreven, waar ze hun aandacht op richten, wat ze vermijden en in wat ze in zichzelf willen ontwikkelen. De kracht van het enneagram ligt in groeiend zelfinzicht in het karakter van mens en organisatie.

Dit instrument vormt, samen met een aantal andere, de basis van mijn manier van coachen.