Executive Coaching

Deze vorm van coaching is gericht op managers, ondernemers & bestuurders
die hun werkzame leven op specifieke vlakken willen veranderen.

Executive coaching is er niet zozeer om problemen op te lossen, maar vooral om problemen vóór te zijn; het is een tijdelijke ondersteuning die er op is gericht uw Talenten te onderkennen en ze in te zetten. De kracht van Executive Coaching ligt zowel in de directe toepasbaarheid van het geleerde in de dagelijkse praktijk, als in het modelleren van eigen gedrag en het behalen van bepaalde doelen in de toekomst.

De coachee wordt gefaciliteerd in het definiëren en verduidelijken van eigen talenten, valkuilen, doelen en dromen. Daarnaast treedt de coach op als volwaardig, doch onpartijdig, klankbord. En als sparringpartner die repliek kan geven èn durft te geven.

Het traject wordt afgestemd met de opdrachtgever; wensen en mogelijkheden worden op elkaar afgestemd. Missie, visie & strategie van de organisatie, persoonlijke- en bedrijfsdoelen en tijdslijnen en kpi’s worden (standaard) meegenomen in het traject.

Elk traject start met de instrumenten “Do’s & Don’ts” en de “Capaciteiten & Energie Scan”.

Barrières wegnemen

Op speelse wijze krijgt de coachee een spiegel voorgehouden, waardoor hij zich bewust wordt van onbewuste blokkades en beperkende overtuigingen. In eerste instantie bij zichzelf; later ook bij gesprekspartner(s) en medewerkers.
De eigen blokkades en overtuigingen worden onderzocht en, indien nodig of gewenst, vervangen door nieuwe uitgangspunten die zullen leiden tot nieuwe resultaten.

Stress kanaliseren

De coachee is in staat zijn gedachten en zorgen te delen met een objectieve derde partij. Iemand die hem begrijpt, hem kan faciliteren om beter en vanuit eigen kracht om te gaan met hectische en veranderlijke situaties, zoals mensen in leidinggevende posities die regelmatig tegenkomen.

Teamprestaties verbeteren

Om uw team, en uzelf, zo optimaal mogelijk te laten presteren, wordt meer en meer gekeken naar het optimaal benutten van specifieke talenten van mensen in plaats van enkel en alleen naar hun werkervaring. Als leidinggevende leert u de toegevoegde waarde van uw medewerkers optimaal te benutten.

Bedrijfsdoelen realiseren

De coaching wordt gehouden tegen het licht van de missie, visie, strategie en doelen van de organisatie waarin de coachee werkzaam is.