Interim Management

“Doeltreffende & haalbare oplossingen in korte tijd”

Door de combinatie van mijn ruime kennis en ervaring als industrieapotheker èn als coach,
ben ik inzetbaar op verschillende plaatsen in een organisatie.

In de farmaceutische industrie heb ik geleerd om uiteenlopende uitgangspunten (mens, GMP, ARBO, wet- & regelgeving), een groot & divers aanbod van processen, waarvan sommige uitermate complex, en de informatiebehoefte van het MT (ERP-systemen) met elkaar te verbinden tot een werkbaar geheel.

Mijn uitgangspunt is de verschillende processen, taken & verantwoordelijkheden en wet- & regelgeving zo snel mogelijk in kaart te brengen. Van daaruit kan dan betrekkelijk snel het verschil met de gewenste structuur zichtbaar worden gemaakt teneinde deze te (gaan) realiseren. Deze aanpak beperkt zich uiteraard niet noodzakelijkerwijs tot de farmaceutische industrie.

Daar waar procesoptimalisatie en team (re)building elkaar ontmoeten ligt mijn grootste toegevoegde waarde.

Opdrachtgevers

Actavis BV te Baarn Manager Pharmaceutical Affairs
Amgen BV te Breda Director Business Unit Process Development
Astellas BV te Meppel Director Quality Assurance & Quality Control
MedImmune Pharma Director Quality Assurance & Quality Control
MSD te Oss Director Business Unit Parenteral Production
NVI te Bilthoven Manager Quality Control
Manager Quality Assurance
ratiopharm te Zaandam Director Operations
Director Quality Assurance & Quality Control
Sanquin te Amsterdam Board of Directors
Symare Pharma General Manager