Logische niveaus

 

Dit instrument helpt om de juiste vragen te kunnen stellen op het juiste moment; met name als de coachee telkenmale op “hetzelfde” vastloopt.

Het model bestaat uit 6 niveaus. Op de eerste 3 gaat het vooral om het stellen van oplossingsgerichte vragen: Wat is er aan de hand? Wat doe ik? Hoe doe ik het?
Op de tweede 3 gaat het om ontwikkelingsgerichte vragen: Waarom doe ik zus of zo? Wie ben ik eigenlijk? Waar doe ik het voor?

Wanneer oplossingen telkenmale niet blijken te werken, blijft de deze hangen op een bepaald niveau. Voor de coachee is het belangrijk te “ervaren” op welk niveau hij niet verder komt, zodat de coach kan helpen de overstap te maken naar het volgende niveau.

“Ervaren” wordt in dit geval gerealiseerd door al lopende over kaarten die de logische niveaus representeren vragen te beantwoorden. Pas als een niveau volledig is “ervaren” wordt doorgegaan naar het volgende niveau.