Mijn Elementen & die van anderen

“Via bewustwording naar toepassing”

 

Deze workshop is er op gericht om in relatief korte tijd (1 dagdeel), op basis van de eigen persoonlijke inschatting, het eigen denken en handelen beter te begrijpen. Teneinde, indien gewenst, het denken & handelen in specifieke situaties makkelijker te kunnen sturen.

De deelnemers beoordelen eerst zichzelf op de parameters lucht (denken), water (voelen), aarde (doen) en vuur (willen).

Aansluitend interpreteren zij hun gedrag in specifieke situaties op basis van hun persoonlijke Elementenvierhoek en onderzoeken op welke manier zij hun gedrag zouden willen & kunnen (bij)sturen.

Teneinde de opgedane kennis te kunnen oefenen in de praktijk, gaan de deelnemers twee aan twee 3 soorten gesprekken aan (vakinhoudelijk, organisatorisch & prioriterend). Enerzijds om letterlijk te “ervaren” hoe ze hun eigen Elementen zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Anderzijds om te begrijpen hoe hun eigen Elementen interacteren met die van anderen.