Rapporten

Executive Coaching
Personal Coaching
Loopbaan Coaching

elk coachtraject kan worden afgesloten met een rapport dat vóór de finalisatie wordt besproken met en moet worden
geaccordeerd door de coachee. Het rapport bevat een verslag van alle doorlopen instrumenten met de daarbij behorende illustraties.

Indien gewenst kan, op verzoek van de coachee, aan het rapport een advies voor de nabije toekomst worden toegevoegd. Het rapport van de Talentenanalyse® kan, op verzoek, eveneens worden opgenomen in de eindrapportage.

Team Coaching een team-coachingstraject kan worden afgesloten met een rapport over de resultaten van het gehele team. Het rapport wordt vooraf ter inzage aangeboden aan alle teamleden en pas na accordering van alle teamleden gefinaliseerd.
Talentenanalyse®
Competentieanalyse®
Capaciteitenanalyse®
van deze analyses wordt altijd een apart (tussentijds) rapport opgeleverd, na bespreking van de uitkomst van de analyse met de coachee
Quality Audits in het geval van een pre-approval dan wel GAP-analysis audit wordt binnen 5 werkdagen na de audit een rapport opgeleverd dat desgewenst kan worden besproken
Interim in het geval van een interim opdracht dient van tevoren worden aangegeven of rapportage gewenst is