Samenwerking

Voor mij is samen(werking) een noodzakelijk randvoorwaarde voor de manier waarop ik in het leven wil staan, wil werken. Samen maakt het resultaat oneindig veel completer dan alleen. Wat niet wil zeggen dat alleen werken geen onderdeel van samenwerken kan zijn. Integendeel.

De hier genoemde samenwerkingsverbanden zijn gegroeid vanuit wederzijds respect & vertrouwen in combinatie met het feit dat we van én met elkaar willen en kunnen leren & groeien.

Het is waarschijnlijk dan ook geen toeval dat mijn (levens)motto luidt:
“Het samen beter, leuker & mooier maken”.