Talenten Analyse®

Voor mij is de Talentenanalyse met name een zeer waardevol hulpmiddel in trajecten met coachees die de 40 zijn gepasseerd en worstelen met de vraag:

“Is dit alles & hoe nu verder?”

Deze vraag kan zich zowel op persoonlijk als professioneel vlak voordoen; naarmate kennis en ervaring groeien lopen deze vlakken meer en meer door elkaar.

Daarnaast is het, zeker in combinatie met een aantal andere tools, een sterk instrument op het moment dat leidinggevenden een plek dienen te veroveren in een nieuwe organisatie; als instrument ter ondersteuning van loopbaan keuzes of wanneer de eigen organisatie onderhevig is aan een stevige reorganisatie.

Maar ook in een loopbaantraject of selectieprocedure kan de Talentenanalyse de eerste stap zijn.

De Talentenanalyse was voor mij persoonlijk een Aha-erlebnis: “Ja, dat ben ik! Zo zit ik in elkaar, dat zijn mijn pijnpunten en dat is de manier waarop ik graag wil worden beoordeeld.”

Uitgaande van 22 verschillende behoeften (gebaseerd op de 26 behoeften van Murray) worden 156 (verkort) of 312 vragen beantwoord. Door de voorkeuren met elkaar in relatie te brengen, kan een voorspelling worden gedaan met betrekking tot specifiek gedrag.

Gedrag wordt naar inzicht van de TMA beïnvloed door 3 factoren: talenten, competenties & capaciteiten en omgeving. De uitkomst van de Talentenanalyse dient dus ook te worden gezien in het licht van deze 3 factoren. Behoeften en denkprocessen zijn, in combinatie met de omgeving, de veroorzakers van bepaald en specifiek gedrag.

De laatste stap in de definitieve interpretatie is het oordeel van de kandidaat zelf:
herken ik dit wel of juist (helemaal) niet. Met name dat laatste wordt middels specifieke vragen genuanceerd.