Team Coaching

Deze vorm van coaching richt zich op een team van medewerkers en/of managers, die hun onderlinge samenwerking, taken & verantwoordelijkheden, bedrijfs-, afdelings- en persoonlijke doelen op elkaar willen (of moeten) afstemmen.

Het traject wordt initieel afgestemd met de opdrachtgever; de uitvoering wordt vervolgens samen met de opdrachtgever en de teamleden ingevuld.
Wensen en mogelijkheden worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.
Missie, visie & strategie van de organisatie, persoonlijke- , afdelings- en bedrijfsdoelen, gewenste tijdslijnen en de diverse kpi’s worden standaard meegenomen in het traject.

Elk traject start met de instrumenten “Do’s & Don’ts” en de “Capaciteiten & Energie Scan” voor alle deelnemers, inclusief de opdrachtgever.