Talenten Motivatie Analyse®-methode

De TMA-methode is een psychologisch en psychometrisch (meten van psychologische fenomenen) systeem, dat uitgaat van de persoonlijke blauwdruk van een individu, teneinde huidig- & toekomstig functioneel gedrag van die mens te kunnen inschatten.

De TMA-methode omvat 5 instrumenten die zowel op zichzelf staand als in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt:

– Talentenanalyse
– Capaciteiten Analyse (CAPA)
– Competentie Analyse (0°, 90° & 360° Feedback)
– Beroepssectoren & Activiteiten Interesse Analyse (BAIA)

De TMA®-methode is nadrukkelijk een hulpmiddel; geen doel op zich! De TMA®-methode kan worden ingezet voor selectie, ontwikkeling en beoordeling. Het is een hulpmiddel om snel(ler) tot een dieper & beter gesprek te komen, zodat een betere interpretatie van gedrag kan worden gemaakt.

Gedrag wordt naar inzicht van de TMA®-methode beïnvloed door 3 factoren:
talenten, competenties & capaciteiten en omgeving. Voor het juiste gebruik van de resultaten zullen al deze invloedsfactoren in ogenschouw moeten worden genomen.

Het grote voordeel van de TMA®-methode ligt in het feit dat het gaat om interpretatie van concreet gedrag zonder de wederzijdse afhankelijkheid van een klassiek assessment.