Opvoeding geslaagd!

Afgelopen weekend ving ik tijdens het lopen van de Bloesemtocht in Geldermalesen het volgende verhaal op:

“Mijn dochter gaat binnenkort stage lopen. Omdat zij tot ’s avonds 11 uur moet werken, hebben wij aangegeven haar te willen brengen en halen. Tijdens haar kennismakingsgesprek kreeg zij te horen dat ze voor haar inzet een mooie vergoeding ontvangt.  Toen ze dat hoorde heeft ze ons direct de helft daarvan toegezegd; als tegenmoetkoming in de reiskosten.”

Van dit soort verhalen word ik altijd even stil. Wat zullen die moeder en vader trots zijn. Trots dat hun dochter hun aanbod om haar te brengen en te halen niet als iets vanzelfsprekends ervaart. Trots ook, dat zij inziet dat heen en weer rijden geld kost. Trots dat hun dochter deze kosten inschat als de helft van de vergoeding die zij gaat ontvangen.

Hopelijk zijn ze ook trots op zichzelf. Dat ze hun dochter hebben opgevoed tot een mens die de consequenties van handelingen overziet en zonder aansporing daartoe haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Ik ben in elk geval heel erg trots op deze ouders!

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Comment

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>