Visie

Ieder mens beschikt over een geheel eigen toegevoegde waarde, die onder druk van de omstandigheden nogal eens in het gedrang raakt.

Omgevingsfactoren maken dat men zich minder bewust is van de eigen, unieke potentie.

Wanneer men, individueel of als groep, in staat is om te handelen vanuit die intrinsieke potentie, reikt de uitkomst van dat handelen veel verder dan ooit was voorzien of voor mogelijk werd gehouden.

In deze wezenlijke potentie ligt de grootste kracht besloten voor het blijvend oplossen van problemen of het realiseren van gestelde doelen. Door gebruik te maken van deze potentie ervaren mensen welke aanpak, keer op keer, resultaat oplevert voor hen. En daarmee ook welke route niet of nauwelijks resultaat oplevert.

Wanneer mensen vanuit hun eigen wezenlijke potentie meewerken aan een veranderingsproces, wordt het draagvlak voor dit proces enorm verhoogd, de haalbaarheid van de gestelde doelen vergroot en de doorlooptijd van het proces aanmerkelijk verkort.