“Do’s and Don’ts”

“Via bewustwording naar toepassing”

 

 

 

 

 

 

Iedereen ervaart in het samenwerken met andere mensen dezelfde, alles overheersende èn universele situatie: met de een loopt de samenwerking als vanzelf, soms zelfs als je die persoon eigenlijk helemaal niet zo mag; met de ander lijkt het maar niet te willen lukken, hoe hard je ook je best doet.

Aan dit fenomeen liggen waarschijnlijk een heleboel verschillende aspecten ten grondslag. Een aantal van die aspecten heb ik samengevat in een set kaarten die individueel, of in een groep, kunnen worden toegepast om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in de werking van dit fenomeen in de dagelijkse praktijk. Met als doel te begrijpen op welke aspecten van jezelf een specifieke interactie is gebaseerd om daarmee een uitgangspunt te hebben voor een betere interactie.

Ik heb de naam van deze tool gebaseerd op het werkingsprincipe van een stoplicht: bij “do” stroomt het verkeer door, bij “don’t” staat alles stil. Anders gezegd: als het “klikt” op een bepaald aspect (do) gaat de interactie als vanzelf en als er “wrijving” is (don’t) lijkt het wel alsof er niets (goed) gaat.

In de workshop start ik met de uitgangspunten voor het gebruik van deze tool en hoe deze in zowel een individuele situatie als in een team kunnen worden toegepast.

Vervolgens brengt iedereen eerst zijn persoonlijke do’s & don’ts in kaart.
Op basis van de uitkomst wordt met meerdere medecursisten getoetst wat dit in de praktijk betekent.

Ter afsluiting wordt gezamenlijk gekeken naar de impact van dit fenomeen op de onderlinge verstandhoudingen en samenwerking in een team.